پکیج ها شامل کتاب، جزوه، راهنمای استفاده از پکیج و یک عدد فلش مموری حاوی فایل های صوتی و تصویری می باشد.
(این شیوه نیز در حال حاضر برای زبان آموزان شهرستان ها مناسب می باشد)
پکیج های آموزشگاه زبان انگلیسی چکاوک، با دقت بالا و حساسیت مثل زدنی طراحی شده است. طراحان این پکیج ها، 2 هدف را پیگیری می کردند:

 1. آماده سازی پکیج کامل برای هر زبان آموز که او را از هر منبع دیگری بی نیاز کند. زیرا گاها دیده می شود که زبان آموز برای رسیدن به هدف خود مجبور است تا منابع مختلف و متعددی را تهیه نماید و این امر ممکن است او را از مسیر اصلی یادگیری دور کند.
 2. زبان آموزانی که به هر دلیلی امکان حضور در کلاس های آموزشگاه را نداشته باشند می توانند از این پکیچ ها استفاده نمایند.

تخفیف ویژه

Starter

420,000 تومان
 • شامل 2 کتاب و یک فلش حاوی ویدیوهای آموزشی
 • پکیج ماه اول : یک کتاب و فلش (266,000 تومان)
 • پکیج ماه دوم : یک کتاب و فلش (266,000 تومان)
تخفیف ویژه

Elementary

924,000 تومان
 • شامل 6 کتاب و یک فلش حاوی ویدیوهای آموزشی
 • پکیج سطح اول E1 : یک کتاب و فلش (266,000 تومان)
 • پکیج سطح دوم E2 : سه کتاب و فلش (567,000 تومان)
 • پکیج سطح سوم E3 : چهار کتاب و فلش (686,000 تومان)
تخفیف ویژه

Pre Intermediate

688,000 تومان
 • شامل 4 کتاب و یک فلش حاوی ویدیوهای آموزشی
 • پکیج سطح اول PI1 : سه کتاب و فلش (576,000 تومان)
 • پکیج سطح دوم PI2 : سه کتاب و فلش (576,000 تومان)
تخفیف ویژه

Intermediate

924,000 تومان
 • شامل 3 کتاب و یک فلش حاوی ویدیوهای آموزشی
 • پکیج سطح اول I1 : سه کتاب و فلش (567,000 تومان)
 • پکیج سطح دوم I2 : سه کتاب و فلش (567,000 تومان)
 • پکیج سطح سوم I3 : دو کتاب و فلش (440,000 تومان)
تخفیف ویژه

Upper Intermediate

688,000 تومان
 • شامل 1 کتاب و یک فلش حاوی ویدیوهای آموزشی
 • پکیج سطح اول UI1 : یک کتاب و فلش (360,000 تومان)
 • پکیج سطح دوم UI2 : یک کتاب و فلش (360,000 تومان)
تخفیف ویژه

Advance

580,000 تومان
 • شامل 1 کتاب و یک فلش حاوی ویدیوهای آموزشی
 • یک کتاب Idioms and Proverbs و یک فلش آموزشی (شامل Definitions, Riddles, Jokes, Conversations)