در راستای آموزش زبان انگلیسی در راستای آموزش زبان انگلیسی ابزاری تحت عنوان کتاب و جزوه مورد نیاز می باشد. همواره دیده شده که یکی از دغدغه های همیشگی زبان آموزان این است که چه کتابی بخریم؟!! اما آموزشگاه زبان انگلیسی چکاوک این دغدغه را برطرف کرده است. ما در این آموزشگاه اقدام به تهیه پکیج های آموزشی مناسب برای همه سطوح کرده ایم.

پکیج ها شامل کتاب، جزوه، راهنمای استفاده از پکیج و یک عدد فلش مموری حاوی فایل های صوتی و تصویری می باشد.
(این شیوه نیز در حال حاضر برای زبان آموزان شهرستان ها مناسب می باشد)
پکیج های آموزشگاه زبان انگلیسی چکاوک، با دقت بالا و حساسیت مثل زدنی طراحی شده است. طراحان این پکیج ها، 2 هدف را پیگیری می کردند:

 1. آماده سازی پکیج کامل برای هر زبان آموز که او را از هر منبع دیگری بی نیاز کند. زیرا گاها دیده می شود که زبان آموز برای رسیدن به هدف خود مجبور است تا منابع مختلف و متعددی را تهیه نماید و این امر ممکن است او را از مسیر اصلی یادگیری دور کند.
 2. زبان آموزانی که به هر دلیلی امکان حضور در کلاس های آموزشگاه را نداشته باشند می توانند از این پکیچ ها استفاده نمایند.

تخفیف ویژه

Baby

550,000 تومان
 • شامل 1 کتاب و یک فلش حاوی ویدیوهای آموزشی و 1 جزوه
 • Book : Baby Book
 • Workbook : Baby Book
 • 3 Terms : B1 , B2 , B3
تخفیف ویژه

Starter

700,000 تومان
 • شامل 2 کتاب و یک فلش حاوی ویدیوهای آموزش و یک جزوه
 • Books : Starter Book , Book 1
 • Workbook : Starter
 • 5 Terms : S1 , S2 , S3 , S4 , S5
تخفیف ویژه

Elementary

950,000 تومان
 • شامل 3 کتاب و یک فلش حاوی ویدیوهای آموزشی و 2 جزوه
 • Books : Book2 , Book3 , Grammar Plus
 • Workbooks : Elementary , Grammar Plus
 • 6 Terms : E1 , E2 , E3 , E4 , E5 , E6
تخفیف ویژه

Pre Intermediate

950,000 تومان
 • شامل 3 کتاب و یک فلش حاوی ویدیوهای آموزشی و 2 جزوه
 • Books : Grammar , Grammar Plus , Role Play
 • Workbooks : Grammar , Role Play
 • 4 Terms : PI1 , PI2 , PI3 , PI4
تخفیف ویژه

Intermediate

1,100,000 تومان
 • شامل 4 کتاب و یک فلش حاوی ویدیوهای آموزشی و 2 جزوه
 • Books : Grammar , Grammar Plus , Role Play , Idioms and Proverbs
 • Workbooks : Grammar , Role Play
 • 6 Terms : I1 , I2 , I3 , I4 , I5 , I6
تخفیف ویژه

Upper Intermediate

850,000 تومان
 • شامل 3 کتاب و یک فلش حاوی ویدیوهای آموزشی و 1 جزوه
 • Books : Grammar , Grammar Plus , Idioms and Proverbs
 • Workbooks : Grammar
 • 7 Terms : UI1 , UI2 , UI3 , UI4 , UI5 , UI6 , UI7
تخفیف ویژه

Advance

450,000 تومان
 • شامل 1 کتاب و یک فلش حاوی ویدیوهای آموزشی
 • Book : Idioms and Proverbs
 • 3 Terms : A1 , A2 , A3