جشنواره زبان انگلیسی تیر ماه 1401

  1401-10-04
  جشنواره زبان انگلیسی تیر ماه 1401

برگزاری جشنواره زبان انگلیسی همواره یکی از دغدغه های آموزشگاه زبان انگلیسی چکاوک بوده است. اهدافی که این آموزشگاه از برگزاری جشنواره زبان انگلیسی دارد به قرار زیر می باشد:

1. افزایش انگیزه زبان آموزان و ترغیب آنها به یادگیری بیشتر و بهتر

2. آشکار سازی سطح واقعی زبان آموزان

3. افزایش اعتماد به نفس زبان آموزان

4. رقابت بین زبان آموزان

آموزش زبان انگلیسی یکی از مهمترین آموزشهایی است که در ایران عزیز می تواند به رشد، تکامل و موفقیت هر فردی (مخصوصا نوجوانان و جوانان) کمک کند. لذا آموزش دیدن در آموزشگاهی که حرفه و تخصصش «آموزش» است، می تواند برگ برنده زبان آموزان در بازاری باشد که بیشتر مدرک گراست و عملا دانش خاصی را به زبان آموز منتقل نمی کند. لذا مهمترین رسالت آموزشگاه زبان انگلیسی چکاوک، آموزش صحیح و درست زبان انگلیسی است. آموزشی که اگر هر زبان آموزی تنها یک بار آن را تجربه کند، تفاوت آن را با سایر آموزشگاه ها به راحتی متوجه خواهد شد.

در ادامه گزیده ای از فیلم های جشنواره زبان انگلیسی آموزشگاه زبان انگلیسی چکاوک در تیر ماه 1401 را می توانید مشاهده نمایید.

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد یعقوبی ، شعر با موضوع Animals

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد یعقوبی ، مکالمه و شعر با موضوع Instruments

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد یعقوبی ، مکالمه و شعر با موضوع Paint This

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد یعقوبی ، اهدای جوایز

 

 

..:: ویدئو گروه Chakavak Band با نام I Remember

 

 

..:: ویدئو گروه Chakavak Band با نام Gole Orkideh

 

 

..:: ویدئو گروه Chakavak Band با نام I want to remember

 

 

..:: ویدئو گروه Chakavak Band با نام Mother

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد بیگی ، مکالمه و شعر با موضوع Geometry

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد بیگی ، اهدای جوایز

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد شاملو ، مکالمه و شعر با موضوع Sports

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد شاملو ، اهدای جوایز

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد افسون ، مکالمه با موضوع Greeting

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد افسون ، شعر با موضوع Restaurant

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد افسون ، شعر با موضوع Greeting & How Often

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد افسون ، مکالمه با موضوع Season

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد افسون ، مکالمه و شعر با موضوع Season

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد افسون ، شعر با موضوع Uncle Vegetable Seller

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد افسون ، مکالمه با موضوع What do you do

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد افسون ، شعر با موضوع What do you do

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد افسون ، اهدای جوایز

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد پاک نیت ، مکالمه و شعر با موضوع Numbers

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد پاک نیت ، مکالمه و شعر با موضوع Fruits

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد پاک نیت ، اهدای جوایز

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استادی سعیدی ، مکالمه و شعر با موضوع Any Question

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد سعیدی ، مکالمه و شعر با موضوع Restaurant

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد سعیدی ، اهدای جوایز 1

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد سعیدی ، اهدای جوایز 2

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد فرخی ، مکالمه و شعر با موضوع Instruments

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد فرخی ، مکالمه و شعر با موضوع Jobs

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد فرخی ، اهدای جوایز

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد مرکب سازی ، مکالمه شماره 1

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد مرکب سازی ، مکالمه شماره 2

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد مرکب سازی ، اهدای جوایز

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد قنبری ، مکالمه و شعر با موضوع Animals

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد قنبری، مکالمه و شعر با موضوع Do it

 

 

..:: ویدئو زبان آموزان استاد قنبری ، اهدای جوایز

 

 

..:: ویدئو اجرای عروسکی با موضوع Do it

  1401-10-04
  جشنواره زبان انگلیسی تیر ماه 1401