آموزش زبان انگلیسی دارای ظرافت های بسیار زیادی است. شاید یکی از دلایلی که زبان آموزان مدت زمان زیادی را صرف یادگیری می کنند و نتیجه ای نمی گیرند همین باشد. آموزشگاه زبان انگلیسی چکاوک با ارائه شیوه ای کاملا جدید و کارامد، مسیر یادگیری زبان انگلیسی را برای همه اقشار جامعه فراهم آورده است. طبیعتا با توجه به سابقه حدود 80 ساله آموزش زبان انگلیسی در کشور ایران، تجربه آموزش در آموزشگاه های این کشور وجود داشته. اما آموزشگاه زبان انگلیسی چکاوک با بهره گیری از متخصصین این حوزه و نوآوری خود، کمک شایانی به زبان آموزان عزیز کرده است.
در این راستا، لیست دوره های آموزشگاه زبان انگلیسی چکاوک به شرح زیر تدوین شده است:

خردسالان (4-7 سال)

با توجه به کامل نشدن مفاهیم بسیاری از کلمات در زبان فارسی برای کودکان و نونهلان حتما باید در این دوره از کلمات و جملات فارسی برای درک مفاهیم کلمات و جملات انگلیسی بهره گرفت.
تیم طراح این آموزشگاه، در راستای یادگیری هرچه بهتر و ماندگارتر زبان انگلیسی توسط خردسالان، اقدام به طراحی بازی های جدید، متنوع و جذاب نموده است. این بازی ها نه تنها باعث تثبیت مطالب انگلیسی در ذهن کودک خردسال شما می شود بلکه به دلیل جذاب، گروهی و رقابتی بودن، باعث می شود تا زبان آموز رقبت بسیاری برای گذراندن زمان با زبان انگلیسی از خود نشان دهد.
BABY
- B1 (BABY Level 1)
Alphabet and Numbers , Fruits , Colors
- B2 (BABY Level 2)
Animals , Jobs , Adjectives
- B3 (BABY Level 3)
This-That-These-Those , Adjectives and Sentences , Overview of entire book

نوجوانان و بزرگسالان

با توجه به نتیجه تعیین سطح زبان آموز، یکی از سطوح مشخص شده در زیر برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد. با توجه به امکانات بسیار عالی آموزشگاه و هوشمند بودن کلاس ها، هیچ محدودیتی برای ثبت نام زبان آموز در کلاس مناسب وجود ندارد.
STARTER
- S1 (STARTER Level 1)
Numbers , Count Fruits , Sing & Dance & Learn Numbers
- S2 (STARTER Level 2)
Alphabet , Paint This , Fruits
- S3 (STARTER Level 3)
Alphabet and Numbers , Parts of Body , Farms Animals
- S4 (STARTER Level 4)
What is this-that , Jobs , Vehicles
- S5 (STARTER Level 5)
Count and Paint , Sports Played with a Ball , Geometry Shapes , Overview of entire books
ELEMENTARY
- E1 (ELEMENTARY Level 1)
Subject Pronouns , Sports , Clothes
- E2 (ELEMENTARY Level 2)
Object Pronouns , Verb1 Part1
- E3 (ELEMENTARY Level 3)
Objects in Classroom , Verb1 Part2
- E4 (ELEMENTARY Level 4)
Instruments , Verb1 Part3
- E5 (ELEMENTARY Level 5)
This-That-These and Those are Determiners , Colors , Kitchen's Objects
- E6 (ELEMENTARY Level 6)
Prepositions , Months of a Year , Countries with Capitals
- E7 (ELEMENTARY Level 7)
Possessive Adjectives , Car Objects , Animals
- E8 (ELEMENTARY Level 8)
Auxiliary and Main Verbs , Family Tree , Tools
PRE INTERMEDIATE
- PI1 (PRE INTERMEDIATE Level 1)
Differences between TO BE Verbs and Main Verbs
- PI2 (PRE INTERMEDIATE Level 2)
Greeting
- PI3 (PRE INTERMEDIATE Level 3)
Simple Present , Headache , Diseases
- PI4 (PRE INTERMEDIATE Level 4)
Family Tree , Wh Questions
- PI5 (PRE INTERMEDIATE Level 5)
Thank You so Much , How Do I Spend My Time
- PI6 (PRE INTERMEDIATE Level 6)
Verbs 2 , Any Question
- PI7 (PRE INTERMEDIATE Level 7)
Learn and Do It , Overview of entire books
INTERMEDIATE
- I1 (INTERMEDIATE 1)
Simple Past , How Often
- I2 (INTERMEDIATE 2)
Verbs 3 , Uncle Vegetable Seller , In the Restaurant
- I3 (INTERMEDIATE 3)
Simple Future , A Clothes Shop , Do It
- I4 (INTERMEDIATE 4)
Antonym 1 , Buying Red Jacket , I'm Getting Fat
- I5 (INTERMEDIATE 5)
Possessive Pronouns , Present Continuous , I Fell in Love , Dead Beat Person
- I6 (INTERMEDIATE 6)
Past Continuous , Bad Teacher , Father's Advice
UPPER INTERMEDIATE
- UI1 (UPPER INTERMEDIATE Level 1)
Antonym 2 , Adjectives , My Bad Close Friend
- UI2 (UPPER INTERMEDIATE Level 2)
Irregular Verbs 1 , Types of Thieves , Chef
- UI3 (UPPER INTERMEDIATE Level 3)
Irregular Verbs 1 , Which One , Don't Misjudge
- UI4 (UPPER INTERMEDIATE Level 4)
Infinitives , Addicted , My Family
- UI5 (UPPER INTERMEDIATE Level 5)
Present Perfect , Letter to Friend , Anxious
- UI6 (UPPER INTERMEDIATE Level 6)
Bare Infinitives , Gerund Verbs , Birthday
- UI7 (UPPER INTERMEDIATE Level 7)
Verbs with Different Meaning , Tongue Tie , My Condolences , Happy Birthday
ADVANCE