مسابقات زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان انگلیسی چکاوک ، مسابقه شماره 1 - سطح ابتدایی
مسابقه شماره 1 - سطح ابتدایی (کد : A3)

مسابقه شماره 1 مربوط به زبان آموزان دوره Starter - Baby

شامل سطوح B1 ، B2 ، B3 ، S1 ، S2 ، S3 ، S4 ، S5

  تاریخ اتمام : 1401/12/29
  Starter - Baby
  10 سوال ، 3:20 دقیقه زمان پاسخدهی
  به همراه جایزه برای نفر اول
  اتمام زمان مسابقه
مسابقات زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان انگلیسی چکاوک ، مسابقه شماره 1 - سطح متوسط
مسابقه شماره 1 - سطح متوسط (کد : A2)

مسابقه شماره 1 مربوط به زبان آموزان دوره Elementary

شامل سطوح E1 ، E2 ، E3 ، E4 ، E5 ، E6

 

  تاریخ اتمام : 1401/12/29
  Elementary
  20 سوال ، 6:40 دقیقه زمان پاسخدهی
  به همراه جایزه برای نفر اول
  اتمام زمان مسابقه
مسابقات زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان انگلیسی چکاوک ، مسابقه شماره 1 - سطح پیشرفته
مسابقه شماره 1 - سطح پیشرفته (کد : A1)

مسابقه شماره 1 مربوط به زبان آموزان دوره Pre Intermediate به بالا

شامل سطوح PI1 ، PI2 ، PI3 ، PI4 ، I1 ، I2 ، I3 ، I4 ، I5 ، I6 ، UI1 ، UI2 ، UI3 ، UI4 ، UI5 ، UI6 ، UI7

 

  تاریخ اتمام : 1401/12/29
  Pre Intermediate به بالا
  25 سوال ، 8:20 دقیقه زمان پاسخدهی
  به همراه جایزه برای نفر اول
  اتمام زمان مسابقه