یکشنبه و سه شنبه - 4 تا 5
17:27:38 1402/12/08

سلام و وقت به خیر خدمت اولیای گرامی
لطفا بچه ها شعر مربوط به درس subject pronoun رو حفظ کنن
و تمرین هم داشته باشن
باتشکر
14:35:47 1402/11/02

سلام و وقت بخیر
لطفا شعر و کلمات و جملات دروس parts of bodyو what are these تمرین بشه
باتشکر
16:52:53 1402/10/29

با سلام
لطفا بچه ها شعر و جملات درس what is this/thatو...رو بلد باشن
باتشکر
20:08:00 1402/10/17

با سلام
لطفا بچه ها شعر و کلمات دروس Fruitsو Vehicles رو حفظ و بلد باشن
ممنون
23:51:21 1402/10/12

سلام و وقت بخیر خدمت پدر مادرای عزیز
لطفا بچه ها شعر درس Geometry shapesرو حفظ باشن و کلماتش رو دونه به دونه بلد باشن
با تشکر
02:00:55 1402/09/23

سلام لطفا بچه ها درس جدید what is this..رو مطالعه کنند و شعر مربوط به این درس هم حفظ باشند
ممنون
23:32:32 1402/09/14

سلام خدمت پدر و مادرهای عزیز
لطفاً بچه ها
This is.That is.These are.Those are رو جهت یادآوری مطالعه کنن
باتشکر
17:39:28 1402/09/07

سلام پدر مادرای عزیز
لطفا درس Geometry Shapes مطالعه بشه از بچه ها بخواید که معنی هر کلمه رو دونه به دونه بهتون بگن
شعر مربوط به این درس هم حفظ بشه
باتشکر
18:09:27 1402/09/06

سلام وقت بخیر
لطفا شعر مربوط به درس jobs حفظ بشه و کتاب مطالعه بشه
دونه دونه تلفظ و معنی کلمات درس jobs و parts of body از بچه ها پرسیده و تمرین بشه
ممنون
00:46:00 1402/09/02

با سلام
درس Jobs مطالعه بشه و شعر مربوط به این درس حفظ بشه
درس های Farm animals و Fruits هم دوره بشه جلسه بعد پرسیده میشه
باتشکر
00:44:02 1402/08/30

سلام وقت بخیر
لطفا بچه ها درس parts of body رو حتما مطالعه داشته باشن
شعر مربوط بهش رو حفظ باشن
19:42:49 1402/08/23

سلام و وقت بخیر به پدر مادرای عزیز
درس Parts of Body درس داده شده
لطفا بچه ها مطالعه داشته باشن.شعر مربوط به این درس هم حفظ باشن.جلسه بعد پرسیده میشه.ممنون